Steeds minder jongeren (10-18 jaar) voelen zich betrokken bij het nieuws of hebben het gevoel dat het nieuws van en/of voor hen is. Daarnaast is kennis over nieuwsmedia vaak beperkt. Daarom organiseerde Diversion, in opdracht van DichterBijNieuws, in het voorjaar van 2024 vijf jongerendialoogsessies in samenwerking met regionale- en lokale mediapartijen.

Door op een gelijkwaardige en open manier met jongeren in gesprek te gaan over vragen als ‘hoe ervaren jongeren journalistiek?’ en ‘hoe kunnen jongeren en nieuwsmedia dichter bij elkaar komen?’ zetten we ons in om zowel de afstand tussen de twee groepen te verkleinen als hun nieuwswijsheid en begrip voor journalisten te vergroten.

Op basis van de bevindingen uit het proces rondom de jongerendialogen en de jongerendialogen zelf, zijn er wat ons betreft verschillende wegen die kunnen leiden tot het dichten van de kloof tussen jongeren en nieuwsmedia. We zetten de belangrijkste aanbevelingen hieronder voor je op een rijtje. Benieuwd naar het uitgebreide verslag? Klik dan hier! 

Aanbevelingen van Diversion:

  • Investeer in educatieve programma’s en initiatieven die ook rekening houden met het informeren van jongeren over fundamentele concepten, zoals vrijheid van meningsuiting, een democratische samenleving, en de rol van media en persvrijheid in deze samenleving.
  • Breng jongeren en hun leefwereld meer onder de aandacht in het nieuws. Ze hebben het gevoel dat het nieuws niet voor of van hen is. Dit terwijl ze wel aangeven dat zij het belangrijk vinden dat er meer aandacht komt voor jongeren in het nieuws, juist ook omdat ze vinden dat hun stem belangrijk is in de (toekomstige) maatschappij.
  • Ga actief het gesprek aan met jongeren en betrek hen. De meeste jongeren geven aan dat ze ervoor openstaan om actief het gesprek aan te gaan met journalisten. Andersom geven de journalisten aan dat het voor hen ook enorm waardevol is om met jongeren in gesprek te gaan om direct van hen te horen wat voor nieuws zij interessant vinden en/of de omroep onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.
  • Betrek journalisten en maak gebruik van persoonlijke verhalen. Tijdens de jongerendialogen waren deelnemers erg enthousiast over de persoonlijke verhalen van journalisten over hun vak. De verhalen maakten dilemma’s tastbaar en leidde tot veel interactie met en vragen vanuit jongeren.
  • Maak ouders en docenten bewust van hun rol in nieuwsconsumptie en bewustzijn van jongeren. Tijdens de dialogen werd duidelijk dat zowel ouders als docenten een belangrijke rol spelen in de nieuwsvoorziening van jongeren en het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van het nieuws.