Onze partners

DichterBijNieuws is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. We willen maximale impact realiseren door middel van de ‘Mediawijsheid Netwerk aanpak’. Dit houdt in dat de ontwikkeling en uitvoering van alle activiteiten samen met een aantal partners wordt gedaan die allemaal hun eigen kennis, expertise en een groot netwerk meenemen. Netwerk Mediawijsheid speelt een verbindende, versnellende en versterkende rol van (bestaande) initiatieven met als doel de lange termijn impact te vergroten.

Beeld & Geluid is kennispartner in nieuwswijsheid, persvrijheid en desinformatie.Beeld & Geluid legt de verbinding met de beide publieksdoelgroepen: het onderwijs en de journalistieke sector.

HUMAN is kennispartner nieuwsmedia en legt de verbinding met (onderzoeks)journalistiek en het Nederlandse omroepbestel.

De KB is kennispartner digitaal burgerschap, onderzoek, onderwijs en publieksdoelgroepen. De KB legt de verbinding met het landelijke netwerk van bibliotheken. 

De RPO is kennispartner regionale journalistiek en de volwassenen doelgroep. De RPO kan de verbinding leggen met de regionale en lokale media.

Het CvdM maakt deel uit van een breed netwerk van Europese toezichthouders en speelt een adviserende rol in het publieke debat met speciale aandacht voor het beschermen van de vrije meningsvorming van burgers.

Nieuws in de klas wil jonge mensen stimuleren om mediabewuste burgers te worden. De organisatie laat hen via het onderwijs actief gebruik maken van journalistieke media.

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) ondersteunt lokale publieke omroepen in Nederland. Zowel in uitvoering, belangenbehartiging en verdere professionalisering van de sector.

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Ze zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren sectoren in het onderwijs en delen kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is de grootste beroepsorganisatie voor journalisten in Nederland. Ze vertegenwoordigt meer dan 8.000 leden die werkzaam zijn in diverse journalistieke functies

Contactformulier

    Stuur je liever een e-mail, dan kan dat naar info@mediawijzer.net. Vermeld dan wel even je gegevens zodat we contact met je kunnen opnemen.