Beeld & Geluid organiseert dit voorjaar samen met DichterBijNieuws drie kennisateliers (waarvan twee in de vorm van een diner pensant) over nieuwswijsheid – en de waarde en het belang daarvan om polarisatie tegen te gaan en de democratie te versterken. De kennisatliers vinden plaats bij Beeld en Geluid in Den Haag, op 15 april, 13 mei en 10 juni 2024.

De kennisateliers vormen een opstapje naar het samenbrengen van een koplopersgroep die gemotiveerd en enthousiast is om, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, een bijdrage te leveren aan het nieuwswijzer maken van Nederland. Onderliggende missie is om daarmee actief burgerschap en om oordeels- en meningsvorming over maatschappelijke vraagstukken van deze tijd te stimuleren en te voeden voor een goed functionerende democratie.

Manifest

De inzichten uit de diners pensant liggen ten grondslag aan de inhoud van een nog op te stellen ‘levend’ Manifest Nieuwswijsheid, een pamflet waarin aan de hand van verschillende bouwstenen oplossingsrichtingen worden aangereikt voor het veld om zelf mee aan de slag te gaan. Het manifest moet eraan bijdragen dat de verschillende disciplines beter en gemakkelijker met elkaar samenwerken, voorbij de eigen silo’s en de losse interventies én dat nieuwswijsheid hoger op de publieke en politieke agenda komt.

Koplopersgroep nieuwswijsheid-ecosyteem

De genodigden voor de diners pensant zijn toonaangevende denkers en doeners die het hele ‘nieuwswijsheid-ecosysteem’ vertegenwoordigen en een eigen uniek kijk hebben op het thema. Zo maken we ruimte voor alle perspectieven en stemmen uit soms onverwachte hoek. Om écht een verschil te maken willen we journalisten & mediaprofessionals, onderwijs, beleidsmakers, (maatschappelijke) organisaties en wetenschappers uitdagen om hun eigen rol kritisch te evalueren en te verbeteren. Een gedeeld beeld over wat voor samenleving we eigenlijk voor ons zien en wat daarin de rol van nieuwsmedia is, is dan een mooi vertrekpunt. Zo kunnen we het gesprek in beginsel zoveel mogelijk vanuit waarden insteken.

Op 10 juni tijdens het derde kennisatelier wordt de oogst van de diners samengebracht in het ‘levende’ manifest Nieuwswijsheid dat we dan zullen presenteren met een oproep aan het veld om zich ook aan te sluiten bij de koplopersgroep om Nederland vanuit een samenhangende aanpak nieuwswijzer te maken.